Contact us directly at 09794200107

Room 1

၁။ ကျယ်ဝန်းသော flat type အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး ဧည့်သည်များနားနေရန် ခုတင်များလည်းပါရှိပါသည်။ ၂။ Mini library တစ်ခုပါရှိပါသည်။ ၃။ သန့်ရှင်းသော outdoor ရေချိုးခန်းနှင့် သန့်စင်ခန်း ကျား / မ ခွဲခြားပါရှိပါသည်။

YOUR RESERVATION

Check In Date

04 Jun, 2023

Check Out Date

04 Jun, 2023

People Count:

Days:

1

Per Day Price:

600,000 MMK

Total Price:

600,000 MMK

600,000
MMK

Add Your Informations :

You must agree before submitting.